Wybory do Sejmu RP i Senatu RP.

Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r.

Głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7:00-21:00. Zgłoszenia można dokonać do 10 października 2019 r. (włącznie).

Nie zapomnieliście?

Nie zapomnieliście?

Publiée par Berlin po polsku sur Mardi 1 octobre 2019

Obywatele polscy, którzy stale przebywają za granicą, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

Ambasada Polski podała w tym roku 4 obwody głosowania w Berlinie:

1. Ambasada RP w Berlinie Lassenstr. 19-21, 14193 Berlin – Obwód głosowania nr 138

2. Instytut Polski Burgstraße 27, 10178 Berlin – Obwód głosowania nr 139

3. PMK (Dom Parafialny im. Św. Jana Pawła II) Lilienthalstraße 5, 10965 Berlin – Obwód głosowania nr 140

4. Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk Majakowskiring 47, 13156 Berlin – Obwód głosowania nr 141


Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty,
 • zostanie wpisana do spisu wyborców.

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby, które zamierzają wziąć udział w wyborach za granicą, są zobowiązane zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu

 • ustnie,
 • pisemnie,
 • telefonicznie,
 • telegraficznie,
 • telefaksem,
 • w formie elektronicznej.

Samodzielnego dokonywania zgłoszeń można dokonać poprzez korzystanie z Elektronicznego Systemu Rejestracji Wyborców E-Wybory: 

https://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez : https://ewybory.msz.gov.pl bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Berlinie:

 • telefonicznie, nr tel.: 0049 30 22 313 – 201, -211, -218, -219, -227, -238, -302
 • e-mailowo: berlin.amb.wk@msz.gov.pl,
 • pisemnie, na adres: Ambasada RP w Berlinie, Lassenstr. 19-21, 14193 Berlin,
 • ustnie: w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Berlinie,
 • faksem, nr faksu: 0049 30 22 313 212.

Zgłoszenia można dokonać do 10 października 2019 r. (włącznie).

3. Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, a który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziały Konsularnego Ambasady RP w Berlinie:

– pisemnie, na adres: Ambasada RP w Berlinie, Lassenstr. 19-21, 14193 Berlin

-mailowo: berlin.amb.wk@msz.gov.pl

-faksem, nr faksu: 0049 30 22 313 212

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej (tj. do 11 października 2019 r.).

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie www.pkw.gov.pl 

W wyborach można głosować tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x”. Przyczyną nieważności głosu jest:

 • oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata
 • nieoddanie głosu na któregokolwiek z kandydatów

Obywatele polscy, którzy przebywają za granicą, zagłosują na kandydatów do Sejmu z okręgu nr 19 w Warszawie.

Lista kandydatów

 1. Koalicja Obywatelska PO, .N, IPL, Zieloni – Kidawa – Błońska Małgorzata
 2. KWiN – Korwin – Mikke Janusz
 3. PiS – Kaczyński Jarosław
 4. PSL – Bartoszewski Władysław
 5. SLD – Zandberg Adrian

Liczba osób zarejestrowanych w poszczególnych obwodach na terenie Niemiec. Stan z dnia 18.09.2019.


Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.