Wybory RP 2020 – informacje

7 maj

  • Komunikat Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
    z dnia 7 maja 2020 roku

Pa艅stwowa Komisja Wyborcza informuje, 偶e podj臋艂a wszystkie czynno艣ci zwi膮zane z przeprowadzeniem wybor贸w Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarz膮dzonych przez Marsza艂ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
na dzie艅 10 maja 2020 r., do kt贸rych by艂a zobowi膮zana przepisami prawa.
W dniu 16 kwietnia 2020 r. zosta艂a jednak uchwalona ustawa o szczeg贸lnych instrumentach wsparcia w zwi膮zku z rozprzestrzenianiem si臋 wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zosta艂y obowi膮zki informacyjne wynikaj膮ce z przepis贸w Kodeksu wyborczego, na艂o偶one na w贸jt贸w i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotycz膮ce wydawania za艣wiadcze艅 o prawie do g艂osowania, g艂osowania korespondencyjnego oraz g艂osowania przez pe艂nomocnika. Zawieszone zosta艂y przede wszystkim kompetencje Pa艅stwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do g艂osowania i zarz膮dzenia druku kart. Pozbawienie Pa艅stwowej Komisji Wyborczej prawnych mo偶liwo艣ci drukowania kart do g艂osowania sprawi艂o, 偶e g艂osowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemo偶liwe. Karty wyborcze s膮 bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia g艂osowania. Obowi膮zuj膮ca regulacja prawna pozbawi艂a Pa艅stwow膮 Komisj臋 Wyborcz膮 instrument贸w koniecznych do wykonywania jej obowi膮zk贸w. W zwi膮zku z powy偶szym Pa艅stwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborc贸w, komitety wyborcze, kandydat贸w, administracj臋 wyborcz膮 oraz jednostki samorz膮du terytorialnego, 偶e g艂osowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie mo偶e si臋 odby膰.
Jednocze艣nie w konsekwencji powy偶szego nie mog膮 mie膰 zastosowania tak偶e inne przepisy Kodeksu wyborczego zwi膮zane z g艂osowaniem, w tym:
1) w贸jtowie oraz konsulowie nie przygotowuj膮 spis贸w wyborc贸w;
2) nie b臋dzie obowi膮zywa膰 tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomo艣ci publicznej wynik贸w sonda偶y dotycz膮cych przewidywanych zachowa艅 wyborczych;
3) lokale wyborcze pozostan膮 zamkni臋te.

Pa艅stwowa Komisja Wyborcza w sk艂adzie: Przewodnicz膮cy Sylwester Marciniak, Zast臋pca Przewodnicz膮cego Zbigniew Cie艣lak, Zast臋pca Przewodnicz膮cego Wojciech Sych. Cz艂onkowie: Ryszard Balicki, Liwiusz Laska, Dariusz Lasocki, Maciej Mi艂osz, Arkadiusz Pikulik, Konrad Sk艂adowski.

  • Wybory nie ob臋d膮 si臋 w maju. Marsza艂ek Sejmu RP ma og艂osi膰 wybory prezydenckie korespondencyjne w pierwszym mo偶liwym terminie.

6 maj

  • Debata prezydencka
Quelle: YouTube / TVP Info
  • Organizacje polonijne wystosowa艂y list otwarty do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie dymisji wicepremiera Jacka Sasina.

Dnia 6 maja 2020 r.
Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministr贸w


Szanowny Panie Premierze,
W zwi膮zku z wypowiedzi膮 wicepremiera Jacka Sasina w porannym programie 鈥濭o艣膰 Radia Zet鈥 4 maja 2020 r., w kt贸rej z drwin膮, lekcewa偶eniem i sarkazmem odni贸s艂 si臋 do przeszk贸d, jakie Polacy przebywaj膮cy za granic膮 maj膮 z uczestnictwem w planowanych na maj tego roku Wyborach Prezydenta RP, zwracamy si臋 do Pana Premiera z 偶膮daniem jego natychmiastowej dymisji. Z niedowierzaniem i wielkim rozczarowaniem przyj臋li艣my argumentacj臋 ministra Sasina, 偶e Rz膮d Rzeczypospolitej Polskiej 鈥瀗ie mo偶e bra膰 pod uwag臋, 偶e gdzie艣 na 艣wiecie s膮 jakie艣 przepisy, jakie艣 obostrzenia, czy jakie艣 utrudnienia鈥 uniemo偶liwiaj膮ce milionom Polak贸w udzia艂 w wyborach. Natomiast stwierdzenie, 偶e 鈥瀗ie ma konstytucyjnego obowi膮zku przeprowadzania wybor贸w poza granicami Polski鈥 by艂o policzkiem wymierzonym ka偶demu obywatelowi polskiemu przebywaj膮cemu za granic膮 przez wiceprezesa kierowanej przez Pana Rady Ministr贸w. Polacy mieszkaj膮cy poza granicami kraju od zawsze troszcz膮 si臋 o losy Polski. Bez wzgl臋du na to, kto w danym momencie sprawuje rz膮dy, cz艂onkowie Polonii swoj膮 prac膮 i dzia艂alno艣ci膮 spo艂eczn膮 staraj膮 si臋 jak najlepiej s艂u偶y膰 Polsce. Mimo, 偶e mieszkamy poza krajem, jeste艣my zawsze cz臋艣ci膮 polskiego spo艂ecze艅stwa. Zdecydowana wi臋kszo艣膰 Polonii ma polskie obywatelstwo i tym samym podlega ochronie, zagwarantowanej nam przez zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Chcemy i mamy prawo bra膰 czynny udzia艂 w spo艂ecznym, politycznym i kulturalnym 偶yciu naszego kraju. Traktujemy to r贸wnie偶 jako nasz obywatelski obowi膮zek. Nie dalej, ni偶 cztery dni temu, w swoich 偶yczeniach z艂o偶onych nam z okazji Dnia Polonii, Pan Premier powiedzia艂 do nas: 鈥濩o roku 2 maja ze szczeg贸ln膮 moc膮 podkre艣lamy, 偶e Polska nie liczy sobie 38 milion贸w obywateli, a Polska to 60 milion贸w Polek i Polak贸w 偶yj膮cych na ca艂ym 艣wiecie. Drodzy rodacy, chc臋 wam podzi臋kowa膰 za to, 偶e jeste艣cie, za to, 偶e swoj膮 prac膮 i swoim talentem tak godnie reprezentujecie Polsk臋 na ca艂ym globie. I prosz臋, pami臋tajcie, gdziekolwiek jeste艣cie wasza ojczyzna, Polska, wasz dom jest razem z wami鈥. Chcieliby艣my przywo艂a膰 teraz wypowiedziane przez Pana Premiera cztery dni temu s艂owa i zaapelowa膰, aby w zgodzie ze z艂o偶on膮 deklaracj膮, jako Premier Rz膮du Rzeczypospolitej Polskiej, stan膮艂 Pan po stronie milion贸w Polek i Polak贸w, obra偶onych s艂owami wicepremiera Sasina i podj膮艂 decyzj臋 o jego natychmiastowej dymisji.


Z wyrazami szacunku
Przedstawiciele organizacji, ruch贸w i 艣rodowisk polonijnych:
Maciej Dokurno Polski Most, Edynburg, Wielka Brytania
Aleksandra Maciejowska PoloniaNieMaWyboru, mi臋dzynarodowa grupa powsta艂a w Hiszpanii
Kasia Turek 鈥 Salwa PoloniaMaPrawoG艂osu, mi臋dzynarodowa grupa powsta艂a w Irlandii
Piotr W艂odarczyk Polish Freedom Network, Chicago, USA
Anna Sieprawska – Troilli Stowarzyszenie My Europejczycy, Rzym, W艂ochy
Ma艂gorzata Burek Mitte21 e.V., Berlin, Niemcy
Joanna Lasserre Stowarzyszenie Obrony Demokracji w Polsce, Pary偶, Francja
Izabela Barry Obywatelski NYC, Nowy Jork, USA
Agnieszka Kr贸lik Stowarzyszenie Polsko Kanaryjskie ARKA, Teneryfa, Hiszpania
Kamil Arendt KOD UK, Londyn, Wielka Brytania
Katarzyna Grali艅ska Zwi膮zek Polak贸w w Kalabrii, W艂ochy

Quelle: Radio Zet

5 maj

  • Senat RP odrzuci艂 ustaw臋 o g艂osowaniu korespondencyjnym. Za odrzuceniem ustawy g艂osowa艂o 50 senator贸w, przeciw 35, jeden wstrzyma艂 g艂os. Ustawa wraca do Sejmu. LINK

21 kwietnia

G艂osowanie w wyborach 馃摤Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odb臋dzie si臋 w niedziel臋, 10 maja 2020 roku w godz. 7:00-21:00.
Wyborcy za granic膮, zgodnie z obecnie obowi膮zuj膮cym stanem prawnym, b臋d膮 mogli zag艂osowa膰 w obwodach g艂osowania utworzonych za granic膮 wy艂膮cznie osobi艣cie 馃摜. Nale偶y jednak przypomnie膰, 偶e 6 kwietnia 2020 r. Sejm RP uchwali艂 ustaw臋 o szczeg贸lnych zasadach przeprowadzania wybor贸w powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz膮dzonych w 2020 r., kt贸ra obecnie podlega rozpatrzeniu przez Senat RP. Proces legislacyjny nie zosta艂 dot膮d zako艅czony. Ustawa ta 鈥 w razie jej wej艣cia w 偶ycie 鈥 b臋dzie stanowi膰 podstaw臋 prawn膮 do przeprowadzenia wybor贸w Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie g艂osowania korespondencyjnego 馃摤.
Je偶eli 偶aden z kandydat贸w na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska wi臋cej ni偶 po艂owy wa偶nie oddanych g艂os贸w, 14 dni po terminie pierwszego g艂osowania przeprowadza si臋 ponowne g艂osowanie. Zatem ewentualne ponowne g艂osowanie mia艂oby si臋 odby膰 w niedziel臋, 24 maja 2020 r., w godz. 7:00-21:00.

鈩癸笍ZG艁OSZENIA MO呕NA DOKONA膯 DO 7 MAJA 2020 r., do godziny 24:00.

Spis wyborc贸w

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborc贸w na podstawie osobistego zg艂oszenia wniesionego do niego ustnie馃棧, pisemnie馃枈, telefonicznie鈽庯笍, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zg艂oszenie powinno zawiera膰:
nazwisko;
imi臋 (imiona);
imi臋 ojca;
dat臋 urodzenia;
numer ewidencyjny PESEL;
miejsce pobytu wyborcy za granic膮;
numer oraz miejsce i dat臋 wydania wa偶nego polskiego paszportu (w pa艅stwach, w kt贸rych dow贸d osobisty jest wystarczaj膮cym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru wa偶nego polskiego paszportu mo偶na poda膰 numer wa偶nego dowodu osobistego);
miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborc贸w (gmina w Polsce) 鈥 w przypadku obywateli polskich czasowo przebywaj膮cych za granic膮.

馃摤BERLIN
Zg艂osze艅 nale偶y dokonywa膰 osobi艣cie poprzez: ewybory.msz.gov.pl lub Wydzia艂 Konsularny Ambasady RP w Berlinie:
telefonicznie (od poniedzia艂ku do pi膮tku, godz. 8:30-16:00:
+49 30 22 313 241
+49 30 22 313 242
+49 30 22 313 153
+49 30 22 313 174
+49 30 22 313 221
+49 30 22 313 129
鈥嬧嬧+49 30 22 313 401
mailowo: berlin.amb.wk@msz.gov.pl
pisemnie: Wydzia艂 Konsularny Ambasady RP w Berlinie, Richard-Strauss-Str. 11, 14193 Berlin
ustnie: Wydzia艂 Konsularny Ambasady RP w Berlinie, Richard-Strauss-Str. 11, 14193 Berlin
faksem: +49 30 22 313 212

B膮d藕 pierwszy, kt贸ry skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Tw贸j adres email nie zostanie opublikowany.