Speak Dating – Randka językowa

„Speak dating” zainspirowany popularnymi „speed datingami” to wieczór w miłej i luźnej atmosferze umożliwiający nowe podejście do nauki języków i poznawania innych kultur.

Uczestnicy spotkania usiądą w parach naprzeciwko siebie i będą prowadzić krótkie konwersacje na zmianę po polsku i po niemiecku na wylosowane tematy. Przy każdej kolejnej rozmowie będą zmieniać partnerów, co pozwoli im nie tylko ćwiczyć umiejętności językowe, lecz także poznawać nowe osoby i ewentualnie znaleźć idealnego, stałego partnera do tandemu językowego. Kontynuacja możliwa jest w formie regularnych spotkań konwersacyjnych w języku niemieckim i spotkań grupy uczącej się języka polskiego.
Zgłoszenia proszę przesyłać na : kontakt@sprachcafe-polnisch.org (są one warunkiem uczestnictwa) z podaniem imienia i nazwiska oraz języka ojczystego (polski czy niemiecki) i poziom znajomości drugiego języka (minimum A2).
23.01.19, 18:30 – 20:30Adres: Schulzestr. 1, 13187 Pankow, Berlin, Germany. Opłata: 5,-€