Jak głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Wybory europejskie w 2019 roku odbędą się 26 maja. Chcesz wziąć udział w wyborach? Nie zastanawiaj się nawet, to Twój obowiązek.

Mieszkasz w Niemczech i chcesz zagłosować na kandydatów do Parlamentu Europejskiego, to wybierasz jedną z dwóch opcji:

  1. Możesz głosować na kandydatów startujących w eurowyborach w Twoim kraju ojczystym.
  2. Możesz głosować na kandydatów startujących w eurowyborach w Twoim kraju przyjmującym.

Ty decydujesz czy wybierasz opcje 1 czy 2. Masz dwa obywatelstwa, również głosujesz w taki sam sposób wybierając jedną z opcji.

Jak mogę wziąć udział w wyborach w Niemczech?

Możliwe, że dostałeś drogą pocztową dokument od Twojego urzędu rejonowego informujący o wyborach, który kieruje Cię na stronę www.bundeswahlleiter.de. Rejestracja pod linkiem www.bundeswahlleiter.de zobowiązuje do głosowania na kandydatów z Niemiec.

Obywatel Unii może uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Niemczech, jeśli w dniu wyborów

-ukończył 18 lat,
-mieszka lub przebywał w Niemczech lub w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej przez co najmniej trzy miesiące.

Obywatel Unii, który chce uczestniczyć w wyborach, musi być zarejestrowany w spisie wyborców.

Jeżeli chcesz głosować na kandydatów z Polski jedyną możliwością jest rejestracja w Ambasadzie RP – np. w Berlinie, Telefon (0049) 30 7001 4800.

Osoby które ukończyły 18 lat muszą się zgłosić do Konsula RP do 23 maja.

Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien zgłosić właściwemu konsulowi zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Zgłoszenia dokonuje się ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się:  nazwisko i imiona,  imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju, tj. adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą), numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego

podaje w informacji Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, Wiesław Kozielewicz.

(UWAGA! W Berlinie jest na razie niemożliwa rejestracja w Ambasadzie RP. Zgodnie z ogłoszonym przez Prezydenta RP kalendarzem wyborczym informacja o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych ma być podana do publicznej wiadomości do 5 maja 2019 roku)

Pomocne linki:

JAK GŁOSOWAĆ ZA GRANICĄ

LINK

JAK GŁOSOWAĆ W POLSCE

LINK

Obowiązek wyborczy

Jeśli w kraju, w którym przebywasz, głosowanie w wyborach europejskich jest obowiązkowe i po dokonaniu rejestracji Twoje nazwisko figuruje w rejestrze wyborców tego kraju, masz obowiązek głosowania – tak samo jak obywatele tego kraju.

Głosowanie jest obowiązkowe w Belgii, na Cyprze, w Grecji i Luksemburgu.

Wielka Brytania nie weźmie udziału w wyborach europejskich w 2019 roku.