Wydarzenia berlinpopolsku  

Henryk Bereska – sympozjum poświęcone tłumaczowi

Zapraszamy serdecznie na sympozjum poświęcone życiu i twórczości tłumacza literatury polskiej na język niemiecki i poety – Henryka Bereski.

Bez Henryka Bereski czytelnicy z NRD nie mogliby uzyskać dostępu do literatury polskiej. Droga Bereski z Szopienic koło Katowic do Berlina Wschodniego prowadziła przez Uniwersytet Braci Humboldtów, gdzie ukończył studia germanistyczne i polonistyczne. Miał na koncie przekłady ponad 200 książek. Karierę tłumacza rozpoczął od współpracy nad opracowaniem i przekładem zbioru utworów Adama Mickiewicza. Przetłumaczył prace Tadeusza Różewicza, Jerzego Andrzejewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Stanisława Ignacego Witkiewicza i wielu innych. Był bardzo doceniany zarówno w Niemczech, jak i w Polsce, o czym świadczą liczne nagrody – w tym honorowe doktoraty na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i na Uniwersytecie Wrocławskim.

W ramach sympozjum zostaną zaprezentowane prace Henryka Bereski i jego zaangażowanie w polsko-niemiecki dialog kulturalny. Wystawa poświęcona tłumaczowi, a także reportaż Magdaleny Handerek, pozwoli uzyskać głębszy wgląd w jego różnorodną działalność zawodową, zaangażowanie literackie i życie prywatne. O potwierdzenia przybycia prosimy wypełniając formularz -> tutaj

29.11.2018 godzina 13.00 Collegium Polonicum in ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice

Program:

„Ich kam, sah und ging” – Henryk Bereska (1926 – 2005 )

Reportaż: Magdalena Handerek  Tłumaczenie: Natalia Staszczak – Prüfer  Finansowanie – Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej

          Serdecznie zapraszają:

In der Nachkriegszeit gehörte der aus Schlesien stammende Schriftsteller Henryk Bereska (1926-2005) zu den wichtigsten Übersetzern aus dem Polnischen in die deutsche Sprache. Ohne ihn hätten die Leser aus Ostdeutschland wohl kaum Zugang zur polnischen Literatur finden können. Er übersetzte Werke von Tadeusz Różewicz, Jerzy Andrzejewski, Stanisław Wyspiański, Stanisław Ignacy Witkiewicz und vielen anderen. Sowohl in Deutschland als auch in Polen wurde er sehr geschätzt, wovon zahlreiche Auszeichnungen zeugen – unter anderem seine Ehrendoktortitel an der Adam Mickiewicz Universität in Posen sowie an der Universität Wrocław.

Im Rahmen des geplanten Symposiums soll Henryk Bereska, sein Werk und sein Engagement für den deutsch-polnischen Kulturdialog vorgestellt werden. Eine dem Übersetzter gewidmete Ausstellung sowie eine Filmaufführung sollen einen tieferen Einblick in seine vielfältigen beruflichen Aktivitäten und sein literarisches Engagement bieten.

Zu dieser Veranstaltung sind alle Interessierte herzlich eingeladen. Um Anmeldung wird bis Dienstag, dem 20. November 2018 -> https://www.ub.europa-uni.de/ gebeten.

fot. Heidrun Melinski